Takaisin etusivulle

Kaatumisten ehkäisy

Tunnista kaatumisen riskitekijät ja toimi. Voit ehkäistä kaatumisia, puuttumalla kaatumisvaaran riskitekijöihin.

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia sekä heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Kaatumisen pelko saattaa hankaloittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista, vähentää sosiaalista kanssakäymistä sekä itsenäisen elämän edellytyksiä. Mikäli kaatumisen pelko rajoittaa liikkumista, on tärkeää ottaa asia puheeksi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kategoria

Palvelut

Heikentynyt näkö ja apuvälineet

 • Itsehoito

Ympäristön hahmottaminen, etäisyyksien arviointi ja esteiden havaitseminen ovat tärkeitä turvallisen liikkumisen kannalta. Näkö on olennainen osa tasapainonsäätelyä. Iän myötä tapahtuva näkökyvyn heikkeneminen ja silmäsairaudet haastavat tasapainon ylläpitämistä ja lisäävät kaatumisvaaraa.

Palvelun sivulle

Hyvä ravitsemus kaatumisten ehkäisyssä

 • Itsehoito

Lue lisää Terveyskylään koostetusta tiedosta ikääntyneiden ruokavalioon ja terveelliseen ravitsemukseen liittyen.

Palvelun sivulle

Kaatumisvaaran itsearviointi kysely

 • Itsehoito

Kaatumisvaaran arviointi on tärkeää kaatumisten vaaratekijöiden selvittämiseksi. Kun kaatumisten vaaratekijät tiedostetaan, on niihin helpompi vaikuttaa.

Palvelun sivulle

Koti- ja lähiympäristön turvallisuus

 • Itsehoito

Turvallinen kotiympäristö vähentää kaatumisen riskiä, joten on tärkeää kiinnittää huomiota oman tai läheisen kodin mahdollisiin vaaranpaikkoihin.

Palvelun sivulle

Kuulon merkitys kaatumisten ehkäisyssä

 • Itsehoito

Heikentynyt kuulo vaikuttaa tasapaino- ja kävelykykyyn sekä altistaa vaaratilanteille. Kuulon heikkenemisen taustalla voi olla ikääntymisen aiheuttamia muutoksia, korvasairauksia tai molempien yhdistelmää.

Palvelun sivulle

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn

 • Itsehoito

Tutustu tarkemmin UKK-instituutin kokoamaan Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn -esitteeseen.

Palvelun sivulle

Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille.

 • Itsehoito

Monipuolisesti liikkumalla lisäät terveyttä ja toimintakykyä. Myös kevyemmällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville. Paikallaan oloa ja istumista tulisi tauottaa ja muistaa, että pienetkin liikunnalliset tuokiot ovat merkityksellisiä. Liikkumisen rinnalla on tärkeää huomioida myös riittävä uni, sillä yhdessä niillä on merkittäviä terveysvaikutuksia.

Palvelun sivulle

Liikunta tehokkain keino kaatumisten ehkäisyyn

 • Itsehoito

Monipuolinen liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino ja kaatumisen pelon vähentämisen keino.

Palvelun sivulle

Lääkkeisiin liittyvä kaatumisriski

 • Itsehoito

Monet sairaudet, oireet ja lääkkeet lisäävät kaatumisvaaraa erityisesti ikääntymisen myötä. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia sairauden ja oireiden asianmukaisesta hoidosta sekä lääkehoidon ajantasaisuudesta.

Palvelun sivulle

Pysytään pystyssä! -opas

 • Itsehoito

Suurimpaan osaan kaatumisten riskitekijöistä voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Tutustu kaatumisten riskitekijöihin ja puutu niihin ajoissa.

Palvelun sivulle

Päihteettömyys tukee kaatumisten ehkäisyä

 • Itsehoito

Päihteet, kuten alkoholi, tupakka ja huumaavat aineet heikentävät tarkkaavaisuutta, reaktiokykyä ja tasapainonhallinta ja lisäävät sen vuoksi kaatumis- ja tapaturmavaaraa.

Palvelun sivulle

Ravitsemusopas ikääntyneille

 • Itsehoito

Riittävä ja monipuolinen ravinto on hyvinvoinnin perusta läpi elämän. Ravintoon on kiinnitettävä huomiota, jotta vireys, voima ja terveys säilyvät. Hyvä ruokavalio ylläpitää toimintakykyä ja edistää koko kehon hyvinvointia.

Palvelun sivulle

Suunterveyden merkitys kaatumisten ehkäisyssä

 • Itsehoito

Ikääntyneille suunterveys on hyvän elämän edellytys. Esimerkiksi ruokahaluttomuuden tai syömisen vaikeuden tastalla voi olla heikentynyt suun terveys.

Palvelun sivulle

Sähköinen lääkekortti

 • Itsehoito

Laadi lääkkeistäsi sähköinen lääkekortti ja pidä se aina ajantasalla ja mukanasi. Kirjaa lääkekorttiin kaikki käyttämäsi lääkkeet, myös ilman reseptiä hankitut luontaistuotteet ja ravintolisät.

Palvelun sivulle

Tasapaino kaatumisten ehkäisyssä

 • Itsehoito

Ikä vaikuttaa tasapainoon monin eri tavoin. Vähentynyt lihasvoima, tietyt sairaudet tai aistitoimintojen heikkeneminen ovat yhteydessä tasapainovaikeuksiin. Tasapainoa voidaan kuitenkin harjoittaa läpi elämän säännöllisellä, nousujohteisella ja tarpeeksi haastavalla harjoittelulla.

Palvelun sivulle

Tasapainoa Asahilla

 • Itsehoito

Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, joka sopii lähes kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille. Asahi on yksinkertaista, mutta kokonaisvaltaista ja tehokasta liikuntaa. Asahi on tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävä ja lisäävä harjoittelumuoto. Asahi voi olla myös palauttavaa muun liikuntaharjoittelun ohella.

Palvelun sivulle

Tiedä & Toimi -kortti

 • Itsehoito

Oletko kaatunut tai huolissasi kaatumisista? Kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. On paljon asioita, joita voit tehdä kaatumisvaarasi vähentämiseksi ja kaatumisten ehkäisemiseksi.

Palvelun sivulle

Tietoa ja vinkkejä näkemisen ongelmiin

 • Itsehoito

Vuosien varrella näössä voi tapahtua muutoksia. Niin sanottu ikänäkö on luonnollista lähinäön heikentymistä, eikä kyseessä ole sairaus. Ikänäkö voidaan korjata silmälaseilla. Näkövammautuminen sen sijaan ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaan näkövamman takana on aina sairaus tai vamma.

Palvelun sivulle

Turvallisia vuosia -opas

 • Itsehoito

Vietämme suurimman osan ajasta kotona, joten siksi kotona tapahtuvat tapaturmat ovat yleisimpiä. Suuri osa kotona tapahtuvista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista olisi vältettävissä. Iän myötä tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia ja pahimmassa tapauksessa se voi heikentää itsenäistä kotona pärjäämistä ja asumista. Tämän vuoksi tapaturmien ehkäisyyn kannattaa perehtyä ja puuttua ajoissa.

Palvelun sivulle

Turvallisia vuosia muistiperheille -opas

 • Itsehoito

Muistisairaus voi vaikuttaa kodin turvallisuuteen monella tavalla. Turvallinen koti mahdollistaa muistisairaan ja hänen läheistensä aktiivisen elämän silloinkin, kun muisti heikkenee.

Palvelun sivulle

Vireyttä seniorivuosiin -ikääntyneiden ruokasuositus

 • Itsehoito

Ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen yhteinen julkaisu. Ruokasuositus on tarkoitettu terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruoanvalinnan ja ruokailun oppaaksi. Suosituksen mukainen toiminta edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se myös nopeuttaa sairauksista toipumista ja lyhentää sairaalajaksoja. Hyvä ravitsemus parantaa mahdollisuuksia asua kotona pidempään.

Palvelun sivulle

Viritän kehoni päivään -aamujumppa

 • Itsehoito

Lempeä aamujumppa -video, kesto noin viisi minuuttia. Liikkeet tehdään rauhalliseen tahtiin pääosin tuolilla istuen

Palvelun sivulle

Voima- ja tasapainoharjoittelulla turvallisuutta liikkumiseen

 • Itsehoito

Lihaskuntoharjoittelu on yksi keskeisimmistä kaatumisten ehkäisyn keinoista. Voimaa ja tasapainoa tarvitaan turvallisen liikkumiskyvyn kannalta arkisissa toiminnoissa, kuten tuolilta ylös noustessa, portaissa liikkuessa sekä äkillisissä tilanteissa kuten liukastuessa. Tasapainoa tarvitaan erityisesti ulkona epätasaisessa maastossa liikkuessa, mutta myös paikallaan seistessä asennon säilyttämiseen.

Palvelun sivulle

Annetuilla hakuehdoilla ei löytynyt yhtään palvelua. Muokkaa hakuehtoja.