Takaisin etusivulle

Kuntoutumisen tueksi

Kuntoutuminen lähtee kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista. Kuntoutusta järjestää esimerkiksi Kela, sosiaali- ja terveyshuolto, TE-toimisto, järjestöt, opetustoimi ja työeläkelaitokset.

Kuntoutujan oman aktiivisuuden ja osallisuuden tukeminen on keskeistä kuntoutuksessa, kuten myös hänen toimintaympäristöjensä muokkaaminen kuntoutumista tukevaksi. Kuntoutus on osa monialaista palvelujärjestelmää, jossa tuetaan myös kuntoutujan lähipiiriä. Kuntoutumisen tueksi -teeman alta löydät yleistä ja ikäryhmittäin jaoteltua tietoa kuntoutukseen liittyen.

Kategoria

Palvelut

Kelan kuntoutus

 • Artikkeli

Kuntoutus voi auttaa, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai itsenäistä selviytymistäsi elämän eri vaiheissa. Kuntoutus perustuu yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan.

Palvelun sivulle

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

 • Artikkeli

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on asiantuntijoiden ja apuvälineratkaisuja tekevien ammattilaisten työohje, joka toimii myös tiedonvälittäjänä asiakkaille.

Palvelun sivulle

Pikaopas Kelan kuntoutukseen

 • Artikkeli

Jos sairaus tai vamma heikentää työ- tai toimintakykyäsi, kuntoutuksesta saattaa olla apua. Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana.

Palvelun sivulle

Selkäkanava

 • Artikkeli

Selkäliiton Selkäkanavalta saat monipuolista tietoa selkä- ja niskakivusta ja niiden itsehoidosta. Löydät sivustolta tietoa myös Selkäliiton ja selkäyhdistysten toiminnasta. 

Palvelun sivulle

Tasapainon merkitys kaatumisten ehkäisyssä

 • Artikkeli

Ikä vaikuttaa tasapainoon monin eri tavoin. Vähentynyt lihasvoima, tietyt sairaudet tai aistitoimintojen heikkeneminen ovat yhteydessä tasapainovaikeuksiin. Tasapainoa voidaan kuitenkin harjoittaa läpi elämän säännöllisellä, nousujohteisella ja tarpeeksi haastavalla harjoittelulla.

Palvelun sivulle

Terveyskylän Kuntoutumistalo – Apuvälineet

 • Artikkeli

Terveyskylän Kuntoutumistalon Apuvälineet-sivuille on koottu apuvälinepalveluihin ja apuvälineisiin liittyvää tietoa apuvälineiden käyttäjille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

Palvelun sivulle

Tietoa olkapään oireista

 • Artikkeli

Terveyskylän Niveltalon kautta löydät tietoa olkanivelestä, olkapääkivusta ja olkapään yleisimmistä vammoista.

Palvelun sivulle

Tietoa polven oireista

 • Artikkeli

Terveyskylän Niveltalon kautta löydät tietoa polvinivelestä, polvikivusta ja polven yleisimmistä vammoista.

Palvelun sivulle

Hyvä ravitsemus kaatumisten ehkäisyssä

 • Itsehoito

Lue lisää Terveyskylään koostetusta tiedosta ikääntyneiden ruokavalioon ja terveelliseen ravitsemukseen liittyen.

Palvelun sivulle

Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

 • Itsehoito

Monipuolisesti liikkumalla lisäät terveyttä ja toimintakykyä. Myös kevyemmällä liikuskelulla on terveyshyötyjä erityisesti vähän liikkuville. Paikallaan oloa ja istumista tulisi tauottaa ja muistaa, että pienetkin liikunnalliset tuokiot ovat merkityksellisiä. Liikkumisen rinnalla on tärkeää huomioida myös riittävä uni, sillä yhdessä niillä on merkittäviä terveysvaikutuksia.

Palvelun sivulle

Liikunta – tehokkain keino kaatumisten ehkäisyyn

 • Itsehoito

Monipuolinen liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino ja kaatumisen pelon vähentämisen keino.

Palvelun sivulle

Oma selkä -harjoitusohjelma

 • Itsehoito

Oma selkä -ohjelma tarjoaa harjoitusvideoita selän omatoimiseen lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteluun.

Palvelun sivulle

Polven ja lonkan nivelrikon hoito -verkkokurssi

 • Itsehoito

Duodecimin verkkokurssilla opit miten pysyä mahdollisimman vähäoireisena polven ja lonkan nivelrikkoa sairastaessa.

Palvelun sivulle

Polven nivelrikko – liikkuvuusharjoitukset ja venyttely

 • Itsehoito

Käypä hoito -sivustolta löydät video-muodossa olevat harjoitusohjeet nivelrikkoisen polven liikkuvuuden harjoitteluun.

Palvelun sivulle

Pysytään pystyssä! -opas

 • Itsehoito

Suurimpaan osaan kaatumisten riskitekijöistä voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Tutustu kaatumisten riskitekijöihin ja puutu niihin ajoissa.

Palvelun sivulle

Ravitsemusopas ikääntyneille

 • Itsehoito

Riittävä ja monipuolinen ravinto on hyvinvoinnin perusta läpi elämän. Ravintoon on kiinnitettävä huomiota, jotta vireys, voima ja terveys säilyvät. Hyvä ruokavalio ylläpitää toimintakykyä ja edistää koko kehon hyvinvointia.

Palvelun sivulle

Tasapainoa Asahilla

 • Itsehoito

Asahi on Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, joka sopii lähes kaikenikäisille ja -kuntoisille ihmisille. Asahi on yksinkertaista, mutta kokonaisvaltaista ja tehokasta liikuntaa. Asahi on tasapainoa ja liikkuvuutta ylläpitävä ja lisäävä harjoittelumuoto. Asahi voi olla myös palauttavaa muun liikuntaharjoittelun ohella.

Palvelun sivulle

Turvallisia vuosia -opas

 • Itsehoito

Vietämme suurimman osan ajasta kotona, joten siksi kotona tapahtuvat tapaturmat ovat yleisimpiä. Suuri osa kotona tapahtuvista koti- ja vapaa-ajan tapaturmista olisi vältettävissä. Iän myötä tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia ja pahimmassa tapauksessa se voi heikentää itsenäistä kotona pärjäämistä ja asumista. Tämän vuoksi tapaturmien ehkäisyyn kannattaa perehtyä ja puuttua ajoissa.

Palvelun sivulle

Vireyttä seniorivuosiin -ikääntyneiden ruokasuositus

 • Itsehoito

Ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen yhteinen julkaisu. Ruokasuositus on tarkoitettu terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruoanvalinnan ja ruokailun oppaaksi. Suosituksen mukainen toiminta edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se myös nopeuttaa sairauksista toipumista ja lyhentää sairaalajaksoja. Hyvä ravitsemus parantaa mahdollisuuksia asua kotona pidempään.

Palvelun sivulle

Viritän kehoni päivään -aamujumppa

 • Itsehoito

Lempeä aamujumppa -video, kesto noin viisi minuuttia. Liikkeet tehdään rauhalliseen tahtiin pääosin tuolilla istuen

Palvelun sivulle

Voima- ja tasapainoharjoittelulla turvallisuutta liikkumiseen

 • Itsehoito

Lihaskuntoharjoittelu on yksi keskeisimmistä kaatumisten ehkäisyn keinoista. Voimaa ja tasapainoa tarvitaan turvallisen liikkumiskyvyn kannalta arkisissa toiminnoissa, kuten tuolilta ylös noustessa, portaissa liikkuessa sekä äkillisissä tilanteissa kuten liukastuessa. Tasapainoa tarvitaan erityisesti ulkona epätasaisessa maastossa liikkuessa, mutta myös paikallaan seistessä asennon säilyttämiseen.

Palvelun sivulle

Apuvälinepalvelut

 • Asiointi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii useampi apuvälinelainaamo. Ota yhteyttä ensisijaisesti oman kuntasi apuvälinelainaamoon.

Palvelun sivulle

Palse.fi – asiointikanava

 • Asiointi

Palse.fi-portaali on palveluseteleiden ja apuvälinepalveluiden asiointikanava. Portaalissa voit etsiä palvelusetelin oikeuttamalle palvelulle palveluntuottajaa ja hoitaa sinulle myönnettyihin apuvälineisiin liittyviä asioita.

Palvelun sivulle

Annetuilla hakuehdoilla ei löytynyt yhtään palvelua. Muokkaa hakuehtoja.