Takaisin aihealueen sivulle

Kaatumisten ehkäisy -video

Tunnista kaatumisen vaaratekijät ja toimi. Voit ehkäistä kaatumisia puuttumalla kaatumisvaaran riskitekijöihin.

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia sekä heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua. Kaatumisen pelko saattaa hankaloittaa päivittäisistä toiminnoista suoriutumista, vähentää sosiaalista kanssakäymistä sekä itsenäisen elämän edellytyksiä. Mikäli kaatumisen pelko rajoittaa tai vähentää liikkumista, on tärkeää ottaa asia puheeksi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Katso alta kaatumisten ehkäisyyn liittyvä video ja pohdi samalla vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä on tehokkain kaatumisten ehkäisykeino?

2) Pohdi, miten voit vähentää omaa kaatumisriskiä?

Kaatumisten ehkäisy -video.