Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

  • Artikkeli

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on asiantuntijoiden ja apuvälineratkaisuja tekevien ammattilaisten työohje, joka toimii myös tiedonvälittäjänä asiakkaille.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa terveydenhuollon palveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluita säätelevät samat säädökset kuin muutakin terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovuttamisesta (1363/2011) tarkennetaan apuvälineiden arviointi- ja luovutusprosessia. Apuvälineen luovuttamisen perusteena on sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva toimintakyvyn alentuminen. Oikein valittu apuväline edistää asiakkaan kuntoutumista, tukee, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa ja ehkäisee toimintakyvyn heikentymistä.

Siirry Palveluun

Kuinka tyytyväinen olet palveluumme?

Kiitos palautteestasi!