Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot

  • Artikkeli

Omaishoitoa myönnetään, jos omaishoidon tuen lain ja Pohjois-Pohjanmaan omaishoidon tuen myöntämisperusteet täyttyvät. Omaishoidon tukea maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella korvauksena tehdystä hoitotyöstä.

Omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti tilanteissa, joissa tuen tarpeen arvioidaan olevan pysyvä tai pitkäaikainen. Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuolisen toimintakyvyn arviointiin, ei yksinomaan diagnoosiin. Aikuisen yli 65-vuotiaan hoidettavan toimintakyvyn arvioinnissa käytetään RAI-arviointia. RAI-arviointi antaa kokonaisvaltaista tietoa iäkkään palvelutarpeesta, toimintakyvystä ja terveydentilasta sekä käytettävistä voimavaroista.

Lue lisää aiheesta Pohteen tulevaisuuslautakunnan ohjeistuksesta.

Siirry Palveluun

Kuinka tyytyväinen olet palveluumme?

Kiitos palautteestasi!