Turvallisia vuosia muistiperheille -opas

  • Itsehoito

Muistisairaus voi vaikuttaa kodin turvallisuuteen monella tavalla. Turvallinen koti mahdollistaa muistisairaan ja hänen läheistensä aktiivisen elämän silloinkin, kun muisti heikkenee.

Aistit ja niiden heikentyminen vaikuttaa muistisairaan ihmisen turvallisuuden tunteeseen. Tutustu millä tavoin voit lisätä kodin turvallisuutta. Oppaasta löytyy kodin turvallisuuteen liittyvä tarkistuslista, joka on hyvä käydä säännöllisesti läpi sairastuneen kanssa.

Siirry Palveluun

Kuinka tyytyväinen olet palveluumme?

Kiitos palautteestasi!